Möten med August genom Biologi


Litteraturbanken tipsar:
I verket En blå bok I angriper Strindberg Darwinismen i stycket Växt-Psykologi

I samma bok söker även August Strindberg efter samband mellan kroppens biologi och naturens utformning i Människokroppens Korrenspondenser.

Mikrobiologi är något August Strindberg har starka åsikter om. Vad han tycker om denna vetenskap kan du läsa om i avsnittet Vetenskapliga skurkstreck. ur En blå bok I

En fjärilspuppas stadier fascinerar Strindberg som beskriver sina fynd i texten Nekrobios= Död och Uppståndelse.

Medioteket tipsar!

Växtvärlden inspirerade August Strindberg. Läs mer i Kerstin Ekmans DN-artikel I floran fann Strindberg friheten där hon presenterar boken Strindbergs flora av Alice Rasmusen.

Strindberg ägnade stora delar av sitt liv åt naturvetenskaplig forskning. Efter att främst ha ägnat sig åt kemiska experiment går
han sedan över till att studera mineraler, växter och djur. I Vetenskapsradions andra program i serien Vetenskapsmannen August Strindberg, med titeln Ekologipionjären och växtpsykologen Strindberg berättas det om naturfilosofen och botanikern Strindberg som troligen var en av den moderna ekologins pionjärer.