Vad kan du om August?
Testa dina kunskaper i vår tävling


Alla kan läsa Strindberg!

August Strindbergs böcker Röda Rummet, Fröken Julie och Hemsöborna finns som lättläst.
Det finns också en bok om Strindbergs liv på lättläst svenska.

Till Fröken Julie finns en lärarhandledning med tips på hur man kan arbeta med både lättläst och original i samma grupp.
Det finns det också till Röda Rummet - lärarhandledning.
Till August Strindberg - Bilder ur hans liv finns också arbetsuppgifter.
Läs mer om Centrum för lättlästoch LL-förlaget.
Strindbergsidan finns allt lättläst Strindberg-material samlat.


Strindberg.jpg

Självklart ska de som har det lite svårare med läsningen få möjlighet att läsa klassiska verk.

Klassiker är fantastiska, spännande, dramatiska, romantiska berättelser som alla borde få tillgång till. Att känna till vissa författare och romaner tillhör allmänbildningen och saknar man den kunskapen är det lätt att känna sig utanför i diskussioner kring böcker, filmer, teater med mera. Strindberg är inget undantag. Någon sa att Strindberg är en av de mest lättlästa författarna, och det kan väl vara sant ur en del aspekter. Men för den som har svårt med läsningen kan det ändå vara för svårt för att han eller hon ska arbeta sig igenom texten. Då kan lättläst vara ett alternativ.

I många grupper finns studerande som har det lite svårare med läsningen och lättlästa klassiker kan vara en inkörsport till läsning för dem. Lättlästa klassiker ger en unik möjlighet att diskutera samma berättelse med hela gruppen, både med vana och ovana läsare. Lättlästa böcker ersätter inte originaltexten, lättlästa böcker är för dem som annars inte hade läst alls.

På vår hemsida Lärarrummet finns handledningar till flera klassiska böcker och stöd för läraren att arbeta med både tränade och otränade läsare samtidigt.