Dramawebben.logga.jpg Strindberg2012_logo.gif

Strindberg på Dramawebben
Inför Strindbergsåret 2012 har Dramawebben publicerat alla förstautgåvor av Strindbergs dramatik. Du får en snabb överblick av hans produktion och kan läsa mer om vad det var som en gång fick publiken att frysa, rysa och skratta. Du kan också göra Ditt eget spelmanus till spännande iscensättningar av scener eller varför inte hela pjäser.

Kursförslag:Tema Kärlek
ämne: Svenska på högstadiet/gymnasiet

Eleverna får läsa och göra en dramaanalys av Strindbergs sagospel Svanehvit, 1902 eller Lycko-Pers resa, 1883. Inför uppgiften är det viktigt att förstå att det inte finns något rätt eller fel varken när man reflekterar om ett drama eller en föreställning. För det mesta tycker alla olika om samma sak.

1. Läs dramat
Tillsammans eller i mindre grupper delar Ni ut dramats roller och läser högt igenom pdf-filen av Svanehvit eller Lycko-Pers resasom finns på Svanehvit Lycko-Pers resa

2. Skriv en recension
Alla får skriva en recension av dramat. För att komma igång med skrivandet kan Du börja med att göra en dramaanalys som är uppbyggt som en slags tankekarta och ger en bra strukturell översikt.


3. Hemliga lådan
Att prata om kärlek inför många kan vara svårt. En metod för att få reda på vilka idéer och associationer som kärlek väcker är att göra i ordning en "hemliga lådan". Man ordnar en låst låda där man under en veckas tid anonymt kan lägga ner lappar med sina tankar om kärlek som man skrivit i skolan, på rasten eller hemma. När veckan är slut läser exempelvis läraren upp lapparna och någon antecknar vad det står på dem och kanske de associationer som de i sin tur väcker.

4. Lyssna på Radioteaterns föreställning(ar) av Lycko-Pers resa eller Sibelius musik till Svanehivt och fundera kring ljud, musik och tystnad.

5. Bearbeta en scen eller hela pjäsen
Tillsammans eller i mindre grupper kan Ni göra en moderniserad bearbetning av en scen eller hela manuset som finns i word-fil på Svanehvit Lycko-Pers resa

Lycka till!


Swanwhite, Op. 54 (Complete): No. 1: Largo, ''en Hornsignal i Fjarran'' (0:30)