Möten med August genom Filosofi


Medioteket tipsar!

På Strindbergsmuseets webbsida om Strindbergs dramatik kan man läsa om hur August Strindbergs kontakter med
Nietzsche avspeglas i flera av hans dramatiska verk.