Möten med August genom Fysik


Litteraturbanken tipsar:
August Strindbergs teorier om jordens form ur verket Naturvetenskapliga skrifter II hör kanske inte till de vanligaste eftersom han hävdade att det kunde ifrågasättas om jorden överhuvudtaget var rund. Hans vetenskapliga metod för att underbygga den teorin kan med behållning studeras i detta avsnitt kallat Jorden, dess form och rörelser.

Läs om hur Strindberg vill mäta jordens avstånd till solen, även det i Naturvetenskapliga skrifter II. Går det att göra samma experiment idag?

Medioteket tipsar!

Strindberg ägnade stora delar av sitt liv åt naturvetenskaplig forskning. I det första programmet i Vetenskapsradions serie Vetenskapsmannen August Strindberg som har titeln Poetkemisten och skapelsefilosofen Strindberg granskar bland annat
fysikern Ulf Danielsson Strindberg som naturvetare.