Möten med August genom Geografi


Strindberg hade mycket att säga om de olika geografiska expeditionerna till polerna. Läs en del av hans kritik av några av de upptäcktsresandes metoder i Tal till svenska nationen avsnittet Upptäckar- Humbug