Möten med August genom Kemi


Medioteket tipsar!

Stockholmskällan kan du se en filmad laboration där kemiläraren Christer Ekdahl på Gärdesskolan i Stockholm, visar hur det gick till då Strindberg trodde han tillverkade guld!
Där kan du också läsa brev till Gustaf Halldén där Strindberg berättar hur man gör guld.

Litteraturbanken tipsar:

Finns det ett urämne? Se vad August Strindberg skriver om detta i En blå bok I, uppsatsen Ur-ämnet

Strindbergs roll: kemisten - artikel i Svenska Dagbladet om de möjligheter Strindberg såg i naturvetenskapen och hans experiment med att omvandla kemiska grundämnen.