Alakoski, Susanna och Lena Einhorn. Om Strindberg. Stockholm: Norstedts, 2010.
Einhorn, Lena. Siri. Stockholm: Norstedts, 2011.
Engberg, Magnus. Vi är varandras undergång! August Strindberg och Frida Uhl. Dialogos, 2012
Furmark, Anneli. August & jag. Stockholm: Ordfront, 2009
Hallberg, Ulf Peter: Strindbergs skugga i Nordens Paris: Nordstedts, 2012
Lagercrantz, Olof. August Strindberg. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1979.
Lange, Katarina och Lange, Henrik. Strindberg för dig som har bråttom. Stockholm: Kartago, 2012.
Larsson, Mona. August Strindberg: Bilder Ur Hans Liv. Stockholm: LL-förl., 2012.
Livet är inget för amatörer : svenska serieskapare tolkar Strindberg. Malmö: Seriefrämjandet, 2012.
Meidal, Björn. God dag, mitt barn! Stockholm : Bonnier, 2002.
Meidal, Björn. Strindbergs världar. Stockholm: Max Ström, 2012.
Rasmussen, Alice. Strindbergs flora. 2nd ed. Stockholm: CKM, 2012.
Strindberg i Blå tornet. Stockholm: Carlsson, 2012.
Söderbergh, Catharina. Till bords med Strindberg. Stockholm: Bonnier, 1998.