Möten med August genom Matematik


Medioteket tipsar!

August Strindberg förenar matematik och mystik, naturvetenskap och spekulativ filosofi i diktsamlingen ”Ordalek och småkonst”.
I tankedikterna ”Rosa mystica” och ”Skapelsens tal och lagar” är grundidén att universum styrs av matematiska lagar.
Läs mer i artikeln "Den bortglömde August Strindberg"i SvD! Artikeln kommenteras också Claes Johnson on Mathematics and Science .