Möten med August genom Samhällskunskap

Medioteket tipsar!

Läs om rabulisten och samhällsdebattören August Strindberg på webbplatsen Strindberg2012.se: http://bit.ly/tsE4Ur

Stockholmskällan kan du hitta några av de avtryck August Strindberg lämnat i arkiv-, biblioteks- och museisamlingar här i staden. Bland annat kan du läsa hela Gamla Stockholm, ett praktverk om stadens folklivshistoria som Strindberg skrev tillsammans med journalisten Claes Lundin. I en liten notis i Söndags-Nisse 1879 porträtteras han alldeles efter genombrottet med Röda Rummet. Sommaren 1892 finner vi honom i ett mindre smickrande sammanhang – då döms den berömde författaren för misshandel och ärekränkning av Marie Caroline David. Vill du följa Strindberg ända in i döden kan du titta på hans bouppteckning – i den finns en liten lapp med en avskrift av Strindbergs sista vilja.

Stina Oscarson ger trettiofyra anledningar till att 2012 läsa Strindbergs lilla katekes för underklassen.
Strindbergsmuseet i Stockholm anordnade en debatt mellan August Strindberg och Sverigedemokraterna. Strindberg representerades av utdrag ur sina texter, och Sverigedemokraterna av utdrag ur flera av deras officiella dokument. Läs museichefen Stefan Bohmans anteckningar från mötet.
Litteraturbanken tipsar:
Det Bästa Statsskicket enligt August Strindberg saxat ur artikelsamlingen Tal till svenska nationen.

Människans Rättigheter en artikel skriven av Strindberg 1912, publicerad i tidningen Social-Demokraten.

Om Strindberg som radikal, fredsvän och europé berättar Stefan Bohman, chef på Strindbergsmuséet, om i programmet UR Samtiden.