Möten med August genom Samiska


Medioteket tipsar!

August Strindberg var av samisk börd vilket lyftes fram av Sametingets styrelseordförande Lars-Anders Baer, i talet vid öppnandet av Nordiska museets utställning Sápmi, 2007.
Där sas bland annat att "Strindbergs familjebakgrund med rötter i Ångermanland och hans författarskap visar att gränsen mellan det samiska och det svenska inte är absolut - utan att det finns många beröringspunkter bara man tar bort skygglapparna."

Samiska teatern spelade 2006 Strindbergs Fröken Julie, fast då med titeln Nieida Julia. Samiska och svenska blandades på scenen. I föreställningen ville man visa hur språk kan utnyttjas för att få makt och vad språk betyder för identiteten och vad som händer när man måste använda ett annat språk för att anpassa sig till omgivningen.