Möten med August genom Slöjd


På Tullängsskolan i Örebro har en konstnärlig vaktmästare tillverkat en stringhylla till Strindbergs samlade verk, som står i skolbiblioteket. Kanske kan den vackra Stringbergshyllan ge idéer till vad man kan skapa i slöjden?

StrinGberg1.JPG