Lilla Drömspelet i Båstad

Strandängsskolans bibliotek och skådespelaren Claes-Göran Turesson sätter tillsammans med folkbiblioteket och kommunens tredjeklassare upp en kraftigt omarbetad version av Staffan Westerbergs Lilla Drömspel.
Eleverna i årskurs 3 bidrar med så gott som all nödvändig rekvisita och det blir de som sedan får komma och se föreställningen i slutet av maj 2012. Inga öppna föreställningar är än så länge inplanerade.

Mats Johansson
Skolbibliotekarie
Strandängsskolan, Båstad

Medioteket tipsar!

DN:s teaterkritiker Leif Zern skriver om hur olika skådespelares gestaltning av August Strindberg visar hur bilden av författaren har förändrats. Läs artikeln Sju mustascher, tre hattar men bara en skald.

Strindbergsmuseets webbplats presenteras Strindbergs viktigaste dramer i kronologisk ordning.

Erik Höök, intendent på Strindbergsmuséet, berättar om dramatikern Strindberg i programmet UR Samtiden.