Strindberg2012_logo.gif

sterik-3x3cm_300dpi.jpg

Välkommen till wikin August-2012!
Wikin August-2012 är ett utrymme där skolelever och lärare kan berätta om och publicera arbeten om August Strindberg för en större publik och på samma gång få inspiration och idéer av andra. Tanken är att "hela" August Strindberg ska belysas utifrån så många ämnen och perspektiv som möjligt. Inspireras bland annat av kompendiet Strindbergs smörgåsbord som Sågbäcksgymnasiet i Huddinge har gjort. Här finns massor av stimulerande uppgifter för högstadiet och gymnasiet!

Samtidigt är wikin en plattform för kommunikation och interaktion mellan elever, lärare och skolbibliotekarier inom samma skola, men också mellan olika skolor i Stockholm, Sverige och kanske till och med i världen!

Här erbjuds även utrymme för kulturinstitutioner och andra aktörer med koppling till Strindberg, som museer, teatrar, arkiv, informationsdatabaser med flera att sprida information om vilka resurser de erbjuder skolan. Skolor, kulturinstitutioner och övriga kan ha kontakt genom wikin och ge varandra respons.Vi hoppas att många, många vill medverka!
August-2012 är navet i läsfrämjandeprojektet Unga möten med August som genomförs i samband med Strindbergsåret 2012.
Projektet riktar sig främst till högstadiet och gymnasiet, men också till folkhögskolor och vuxenutbildning.

Wikin samordnas av Medioteket, Stockholms Utbildningsförvaltning och finansieras med stöd från
kulturradet_logo.gif

För mer information kontakta Charlotte Hansén Goobar, Medioteket: charlotte.goobar@stockholm.se


About August-2012 in english
Här finns en lathund för Wikispaces och medverkan i August-2012:


Missa inte heller den stora, gemensamma webbplatsen Strindberg2012.se som samlar information om vad som händer under Strindbergsåret och presenterar Strindberg för allmänheten. Strindberg2012.se är ett samarbete mellan Kulturrådet, Stockholms stad genom Stockholms stadsteater och Svenska institutet.

Webbplatsen Ett halvt ark papper är stockholms stads utbildningsförvaltnings bidrag till Strindbergsfirandet.


Strindberg2012_logo.gif Logga_Medioteket.jpg