Avsändare A. Strindberg - Om Strindbergs kreativa korrespondens

23 mars 2012 - 3 februari 2013
En utställning i samnband med Strindbergsåret 2012 gjord i samarbete med Strindbergsmuseet.

August Strindberg hade ett starkt behov av att uttrycka sig och skrev periodvis flera brev om dagen. Idag finns cirka 10 000 brev bevarade. Strindberg hade alltid en avsikt med sina brev och han hade alltid adressaten för ögonen när han skrev. Strindberg uppvaktade, skällde, föreläste, roade samt skötte alla sina affärer själv med hjälp av sina brev, vykort och telegram.

På 1890-talet fanns det i Stockholm 160 brevlådor som tömdes åtta gånger om dagen på vardagar och fem gånger om dagen på söndagar. Porto för lokalbrev var 5 öre. Det gjorde att man kunde använda brevet även när man behövde snabbare respons. Strindberg kunde på förmiddagen bjuda in till middag samma kväll. Vid Strindbergs födelse, år 1849, skickades ungefär 7 miljoner försändelser per år. 1900 skickades det cirka 260 miljoner.

I Avsändare A. Strindberg visar vi hans korrespondens och fokuserar mer på formen än texten. I utställningen visas cirka 20 kopior av brev, kort och telegram samt några original. Urvalet är gjort i samråd med Strindbergsexperten Björn Meidal.

Här finns hela Postmuseums pressinformation för utskrift där du också kan läsa mer om deras övrigra Strindbergsprogram.

Några av korten från utställningen ser du här nedanför.

strindberg2012-nils-andersson-090102-2.jpgstrindberg2012-nils-andersson-090102-1.jpg
Nyårshälsning till vännen Nils Andersson 1 Nyårshälsning till vännen Nils Andersson 2

Stridberg2012am-strindberg-19080706-01.gif
Brev till dottern Anne-Marie1
Strindberg2012am-strindberg-19080706-02.gif
Brev till dottern Anne-Marie 2

Läs mer om Postmusem.