Möten med August genom Religionskunskap


Litteraturbanken tipsar:
Några av Strindbergs tankar kring Religion och Teologi presenteras i Tal till svenska nationen.

I samma serie finns även en artikel av August Strindberg som berör ämnet Bibelforskning

August Strindberg ur En blå bok I talar om religionens kärna i stycket Tron är Störst