Möten med August genom Svenska


Kortnoveller med inspiration från "Ett halvt ark papper"
Jag har vidarebefordrat tre av de små historier mina elever skrev efter att ha inspirerats av Strindbergs Ett halvt ark papper. De går i årskurs 2 på det humanistiska programmet. Det är verkligen roligt för dem att kunna bli lästa av fler än oss i den närmaste omgivningen.
Det kan komma fler vidarebefordringar, men tack så länge!

Hälsningar
Agneta Falk
Gymnasium Skövde Västerhöjd

Miljöbeskrivning à la Strindberg
Eleverna i klass 8d på Svaneskolan i Lund har läst inledningen till Röda rummet och fick sedan i uppgift att göra en miljöbeskrivning i Strindberganda. Vi har lagt upp dem på vår webbstjärnesida scribimus.se. Gå gärna in och läs och kommentera deras texter!

Charlotte Nordenfelt
Svaneskolan, Lund

S T R I N D B E R G S Å R ET på Europaskolan II i B R Y S S E L

På Europaskolan II i Bryssel, svenska sektionen, har vi ägnat oss mycket åt Strindbergs författarskap under några veckor och vi har tagit mer tid än vanligt till detta p.g.a Strindbergsåret. Klassen där vi jobbar med Strindberg och hans författarskap heter S6SWA och de går en årskurs som motsvarar åk 2 på gymnasiet i Sverige.

Vad har vi då gjort? Vi har läst de tre dikter som presenteras i Ekengrens svenska, novellen Ett halvt ark papper och hela novellen En ovälkommen. Vi har studerat inledningen till Röda rummet och den sista veckan har vi tillsammans läst Fröken Julie. Eleverna har efter läsningen skrivit om och diskuterat texterna tillsammans utifrån vissa frågor. Klassen har i grupper fått göra en gemensam analys av de olika texterna och några av de arbetena kommer här. Vi kommer att fortsätta med Strindberg efter februarilovet och då ska vi också se en inspelning av Fröken Julie samt gå och se en belgisk uppsättning av Fröken Julie eller Mademoiselle Julie här i Bryssel på Théâtre Royal du Parc. Inför denna föreställning ska eleverna få göra en föreställningsanalys som jag kommer att berätta mer om och eleverna får berätta vad de kommit fram till. Vi kommer givetvis också jämföra dramat som vi läste med filminspelningen och den belgiska teateruppsättningen.

I denna klass är det fem elever som har valt en kurs som heter fördjupad svenska och de läste Ibsens Ett dockhem i höstas och Strindbergs Ett dockhem efter jul som de skriver om här. Denna lilla grupp håller också på att träna på en dramatisering av Strindbergs enaktare Den starkare som de ska spela upp för övriga klassen om några veckor.

Förra veckan valde eleverna en av följande romaner; Hemsöborna, Röda rummet, En dåres försvarstal eller dramerna Fadren/Spöksonaten. Dessa ska redovisas utifrån de olika teman som man ofta återkommer till; Strindberg och skärgården, Strindberg och kärleken/kvinnorna, Strindberg och samhället. Utifrån passande tema och belysande citat ska de skriva en analys om de lästa romanerna/dramerna.

Vi har lite andra projekt på gång som vi kommer att berätta om här efter hand som vi gör dem. En grupp elever ska t ex ta reda på hur välkänd eller okänd Strindberg är i Bryssel. Till hösten ska vi också se Tribaderas natt som sätts upp som teater här. Mycket Strindberg har det blivit men eleverna är än så länge entusiastiska. Ni kommer att ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍höra mer ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍från oss.

Jag heter Ulla Bodelsson och är svensklärare på Europaskolan II i Bryssel

Här nedanför finns tre elevarbeten från Europaskolan II att läsa och skriva ut som PDF, tillsammans med Ullas presentation.
Nu har vi sett Fröken Julie i Bryssel och jag skickar dels elevernas föreställningsanalys som de gjort i olika grupper.
Här kommer också en liten improviserad publikundersökning som de gjorde innan teaterbesöket.
Hälsningar från Ulla i Bryssel


Den 8 maj ska den klass som jobbat med Strindberg ha Strindbergssoirée på skolan för föräldrar och andra intresserade. De har jobbat i grupper och förberett uppläsning av dikter, strindbergsfoto "look alike", presentation av enkäter där de undersökt kunskapen om Strindberg och några har gjort en liten dokumentär om Strindberg och så avslutar vi efter en paus med enaktaren Den starkare. De har varit väldigt kreativa. Det blir en Strindbergsafton i början av maj.... Ska bli spännade. Hälsningar från Ulla i Bryssel

9 maj, 2012
Det gick jättebra igår på Strindbergssoiréen för föräldrarna. Vi kallade den " En afton i början på maj..." Eleverna presenterade Strindberg ur en mer kreativ aspekt och föräldrarna var förtjusta över de olika infallsvinklarna på Strindberg. Enaktaren Den starkare där det är bara två roller men som fem elever spelade upp var oerhört stark och gripande. Fru X spelades av fyra elever som bytte av varandra. De visade ändå att de var samma person genom att överlämna en hatt vid rollbytena. Det var en lösning som fungerade väldigt bra. Den tysta Fröken Y spelades av en elev.

En av programpunkterna var Strindberg "look alike" som jag skickar med som bilaga. Eleverna kommenterade Strindbergs liv till de olika bilderna.

Look alike.jpg
Det kommer en liten film om Strindberg också så småningom. Intervjuerna som eleverna filmade kan jag inte skicka eftersom de sa till de intervjuade att de inte skulle publiceras.
Hälsingar från Ulla

.... här kan du nu se filmen - en Strindbergsdokumentär där hela Augusts liv och verk skildras!
Fröken Julie på IB-programmet

Nedan följer en uppgift som jag, Mikael Hansén Goobar, gjort med mina 3djeårselevers i litteraturkursen på IB-programmet.Grupparbeten om Fröken Julie från gymnasiet ‍Ålands Lyceum‍

Vi hade just avslutat ett litet grupparbete om Strindbergs Fröken Julie när jag fick nys om wikin August-2012. Skickar därför uppgiften samt de studerandes PowerPoint-presentationer (som jag i efterhand hand har rättat språkligt). De studerande (17-åringar) går på hälsa- och idrottslinjen i årskurs 2 i det åländska gymnasiet Ålands lyceum och uppgiften är gjord som övning inför den finländska studentexamen. Jag svarar gärna på frågor. Vårt ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍åländska skolsystem ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍är ju lite annorlunda än ert svenska.

Mvh Anne Almkvist
lektor i svenska och litteratur vid Ålands lyceumSvenska klassiker

Läs en presentation av August Strindberg på wikin Svenska Klassiker - ett läsprojekt för högstadieskolorna i Smedjebackens kommun.


Dramawebben tipsar!

På Dramawebbens sida får du förslag på hur ni kan jobba med tema Kärlek (högstadiet och gymnasiet)


Medioteket tipsar!


  • Följ Röda rummet som tecknad serie på Kulturhusets webbplats! I Per Demervalls seriebearbetning av Röda rummet får du följa med på en stadsvandring i ett Stockholm som till stora delar i dag är borta. Här får du ta del av August Strindbergs genombrottsroman, rikt illustrerad och texttroget överförd till en levande tecknad serie.
  • I Libris-katalogen hittar du alla verk av och om August Strindberg som finns som e-bok

  • I artikeln //Strindberg tog in verkligheten i språket// i Språktidningen berättar Olle Josephson, professor i Nordiska språk om Strindberg som förnyare av svenska språket. "Bättre än alla andra förmår han att utnyttja allt det språk som finns runt omkring honom, inte minst talspråket, så att hans skönlitterära prosa får spännvidd, mångsidighet, konkretion, koncentration på ett sätt vi aldrig läst förut. Därtill ofta i ett rasande tempo."

  • I August Strindbergs verk förekommer det en hel del ord som kan vara svåra att förstå. Här kan du testa dina kunskaper om fyra kända Strindbergstermer. OBS! Du kan jobba med orden på olika sätt genom att ändra val i rutan med rullgardinsmeny och texten Choose Study Mode.


  • En film där Bo Strömstedt berättar om August Strindberg och om hur Skärgården påverkat hans författarskap.Lektion.se.

Här nedanför finns hänvisningar till uppgifter som går att ladda ned från Lektion.se, en databas med material producerat av lärare för lärare.
Där kan du, som inloggad medlem, ladda hem och ladda upp lektionstips, idéer och inspiration.

Lektion : Strindberg

Författare: Eva Svensson Datum: 1 februari 2006 Ämne: Svenska År: Grundskola år 8–9 Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

Biografiuppgift där eleverna ska beskriva August Strindbergs liv och några av hans mest kända verk.
http://bit.ly/vd9pYp

Lektion : Frågor till "Ett halvt ark papper"

Författare: Filippa Mannerheim Datum: 16 maj 2007 Ämne: Svenska År: Gymnasiet Lektionstyp: Diskussionsfrågor

Beskrivning

Eleverna får läsa August Strindbergs vackra novell "Ett halvt ark papper". De svarar sedan på frågorna vilket följs av en gemensam klassrumsdiskussion.
http://bit.ly/vxkP9c

Lektion : August Strindberg biografi mindmap

Författare: Lisbeth Amandusson Datum: 26 augusti 2009 Ämne: SVA, Svenska År: Gymnasiet Lektionstyp: mind map

‍Beskrivning:

En tankekarta över Strindbergs liv att använda vid genomgång eller som repetition.
http://bit.ly/vQoUlf

Lektion : August Strindberg verk och idéer mindmap

Författare: Lisbeth Amandusson Datum: 26 augusti 2009 Ämne: SVA, Svenska År: Gymnasiet Lektionstyp: mindmap

Beskrivning

En tankekarta över August Strindbergs verkk och idéer. Kan användas vid genomgång eller vid repetition.
http://bit.ly/rOmeOY